ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A HARMÓNIA JÓGASTÚDIÓBAN IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ

1. Bevezető rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Harmónia Jógastúdió által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő Fogyasztó (továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Harmónia Jógastúdió (továbbiakban: Szolgáltató) óráira, tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet. A Harmónia Jógastúdió és a Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek.

2. A szolgáltató adatai

A Harmónia Jógastúdiót a Kiszállít-OM Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság üzemelteti.
Cég neve: Kiszállít-OM Bt.
Cég cégjegyzékszáma: 11-06-010970
Cég székhelye: 2531 Tokod, József Attila út 115/B.
Cég adószáma: 25050215-1-11
A Harmónia Jógastúdió címe: 2330 Dunaharaszti, Fő út 122.
A Harmónia Jógastúdió e-mail címe: info@harmoniajogastudio.hu
A Harmónia Jógastúdió telefonszáma: 06-20-439-4201

3. Általános tudnivalók

• A www.harmoniajogastudio.hu weboldalon a Motibro rendszerén keresztül a Szolgáltató óráira, tanfolyamaira részvételi lehetőséget értékesítünk.
• Az órákra, tanfolyamokra való jelentkezésre a www.harmoniajogastudio.hu weboldalon a Motibro rendszeren keresztül, regisztrációt követően, továbbá a stúdióban az órák megkezdésekor van lehetőség. Ajándékutalvány birtokosai számára is szükséges az online bejelentkezés az időpont foglaláshoz.
• A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
• A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető.
• Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.
• Az igénybevett szolgáltatás névértékét a Fogyasztó a Kiszállít-OM Bt. részére fizeti meg.
• A vásárlás a Harmónia Jógastúdióban személyesen lehetséges készpénzzel, valamint a Motibro rendszerén keresztül online bankkártyás fizetésre is van lehetőség, illetve átutalásos fizetéssel is lehet teljesíteni.
• A Motibro oldalán történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Kiszállít-OM Bt-hez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
• A banki átutaláshoz szükséges információk:
Cég neve: Kiszállít-OM Bt.
Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 12012307-01474451-00100001
• A megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak a nevét, aki az adott órán, tanfolyamon vagy workshopon részt vesz. Az átutalásról szóló számlát e-mailen küldjük a jelentkezéskor megadott email címre.
• Óráinkat, tanfolyamainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk, 18 év alatti gyermekek kizárólag csak szülői hozzájárulással és/vagy felügyelettel vehetnek részt a foglalkozásokon. Ettől eltérő esetben külön értesítjük Fogyasztóinkat.

4. Napi jegyek, bérletek igénybevétele

• A napi jegyek, bérletek érvényessége és ára a www.harmoniajogastudio.hu oldalon a Tudnivalók/Árak menüpontban találhatóak.
• A Bérleteket több kategóriában is kínáljuk a Fogyasztók részére. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a www.harmoniajogastudio.hu oldalon tájékozódhat.
• A Bérletek érvényességi ideje az első felhasználás napjától kezdődik és az érvényességi idő lejártával (ld. www.harmoniajogastudio.hu Tudnivalók/Árak) a Felek között létrejött szerződés megszűnik.
• Amennyiben a Bérletet a weboldalon meghatározott időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban visszafizetni.
• A Bérletek felhasználási ideje kizárólag a weboldalon található tájékoztatás szerint hosszabbítható meg.
• A Szolgáltató nem kötelezhető a napijegyek/bérletek árának a Fogyasztó részére történő visszafizetésre, amennyiben a Fogyasztó életében vagy egészségügyi állapotában változás áll be.
• A Szolgáltató a Fogyasztók adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeli, melyek a honlapján is megtalálhatóak.

5. A jógaórák menete

• A Fogyasztó jógaórán való részvételének feltétele a www.harmoniajogastudio.hu weboldalon a Motibro rendszerén keresztül történő online regisztráció.
• A jógaórák limitált létszámmal működnek, így előzetes bejelentkezés nélkül a Szolgáltatató nem tudja garantálni a Fogyasztó részvételét a kiválasztott jógaórán.
• Amennyiben a Fogyasztó regisztrál egy jógaórára, de azon nem tud részt venni, akkor a jógaóra megkezdése előtt 5 órával a Motibro rendszerben lehetősége van azt következmények nélkül lemondani. Ugyanakkor, a jógaóra kezdete előtt 5 órán belül erre már nincs lehetősége, a rendszer egy alkalmat érvényesít a bérletéből vagy bérlet hiányában számlát küld a Fogyasztó részére, melyet a Fogyasztó megfizetni köteles.
• A Szolgáltató a jógaórákat mindig időben kezdi, ezért késés esetén nem tudja garantálni a Fogyasztó jógaórán való részvételét.
• A Fogyasztók a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat saját felelősségükre veszik igénybe, melyet az Adatlap kitöltésével írásban is rögzítenek.
• A Fogyasztó saját hibájából vagy más Fogyasztó hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

6. Workshopok, rövid tanfolyamok igénybevétele

• Workshopok/rövid tanfolyamok esetén is minden esetben előzetes jelentkezés szükséges, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, a tanfolyam meghirdetésekor közzétett részletek szerint.
• Előleg fizetés esetén a fennmaradó tanfolyamdíjat a Fogyasztó legkésőbb az első alkalommal köteles rendezni a helyszínen.
• A lemondási feltételek:
• A workshop/rövid tanfolyam kezdeti időpontját 3 nappal megelőző lemondás esetén az előleg összegét a Szolgáltató visszafizeti a Fogyasztónak.
• A workshop/rövid tanfolyam kezdeti időpontja előtti 3 napban történő lemondás esetén a Fogyasztó az előleg összegét elveszíti, de további befizetésre nem kötelezhető.
• A workshop/rövid tanfolyam kezdeti napján történő lemondás esetén a Fogyasztó a teljes díjat köteles kifizetni a Szolgáltatónak.
• Amennyiben a workshopot/vagy rövid tanfolyamot a Szolgáltató mondja le a teljes befizetett összeg visszajár a Fogyasztónak, vagy felhasználhatja azt más termékre, szolgáltatásra, melyet a Szolgáltató nyújt (pl bérletvásárlásra, ajándékutalvány vásárlásra).
• A tanfolyamokhoz legkésőbb a második alkalommal lehet még csatlakozni, azt követően már nem.
• A Szolgáltató a workshopok/rövid tanfolyamok látogatóinak adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeli, melyek a honlapján is megtalálhatóak.

7. Jógatáborok igénybevétele

• A jógatáborok esetén is minden esetben előzetes jelentkezés szükséges, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, a jógatábor meghirdetésekor közzétett részletek szerint.
• Előleg fizetés esetén a fennmaradó tábori díjat a Fogyasztó legkésőbb a jógatábor megkezdése előtt köteles rendezni a helyszínen.
• A lemondási feltételek:
• A jógatábor kezdeti időpontját 30 nappal megelőző lemondás esetén az előleg összegét a Szolgáltató visszafizeti a Fogyasztónak.
• A jógatábor kezdeti időpontja előtti 30 napban történő lemondás esetén a Fogyasztó az előleg összegét elveszíti, de további befizetésre nem kötelezhető.
• A jógatábor kezdeti napján történő lemondás esetén a Fogyasztó a teljes díjat köteles kifizetni a Szolgáltatónak.
• Amennyiben a jógatábort a Szolgáltató mondja le a teljes befizetett összeg visszajár a Fogyasztónak, vagy felhasználhatja azt más termékre, szolgáltatásra, melyet a Szolgáltató nyújt (pl bérletvásárlásra, ajándékutalvány vásárlásra).
• A Szolgáltató a jógatábor résztvevőinek adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeli, melyek a honlapján is megtalálhatóak.
• Fentiektől eltérő lemondási feltételeket az adott jógatáborra vonatkozó szerződés tartalmazhatja.

8. Általános részvételi szabályok

• A Szolgáltató által nyújtott jógaórákon, workshopokon, jógatanfolyamokon, jógatáborokban való részvétel lehetősége a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal.
• A jógaórákon, workshopokon, jógatanfolyamokon, jógatáborokban való részvételből a Szolgáltató képviseletében eljáró, jelen lévő jógaoktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: egészségi állapota, személyes higiénéje a foglalkozások többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti; a jógastúdióban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a foglalkozásokon résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a foglalkozások menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.
• A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a jógaórákon, workshopokon, jógatanfolyamokon, jógatáborokban való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további foglalkozásokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.
• A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsájtott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

9. Egyéb rendelkezések

• A www.harmoniajogastudio.hu weboldal, illetve annak tartalma, bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Harmónia Jógastúdió/Kiszállít-OM Bt. jogosult.
• A Harmónia Jógastúdió/Kiszállít-OM Bt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.
• A Harmónia Jógastúdió/Kiszállít-OM Bt. akkor jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás/Unsubscribe” link segítségével lehet.
• A Harmónia Jógastúdió/Kiszállít-OM Bt. nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.
• A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Harmónia Jógastúdió/Kiszállít-OM Bt. munkatársaihoz az info@harmoniajogastudio.hu email címen, vagy a +36 20 439 4201 telefonszámon.
• A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info@harmoniajogastudio.hu e-mail címen.
• A Harmónia Jógastúdió/Kiszállít-OM Bt.-vel szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
• A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.
• A jelen általános szerződési feltételek a Fogyasztóra mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.
• VIS MAIOR: amennyiben a Harmónia Jógastúdió/Kiszállít-OM Bt. hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot, járványügyi helyzet vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet). Vis maior esetén a Harmónia Jógastúdió/Kiszállít-OM Bt. kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
• A Harmónia Jógastúdió/Kiszállít-OM Bt. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
Hatályos: 2020. október 01-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.