Kiszállít-OM Bt. – Harmónia Jógastúdió – Adatkezelési Tájékoztató

Érvényes: 2018. május 25-től

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Kiszállít-OM Bt.
Székhely: 2531 Tokod, József A. út 115/B
Cégjegyzékszám: 11-06-010970
Telefon: +36 20 4394201
E-mail: info@harmoniajogastudio.hu
Adatvédelmi felelős: Együd Krisztina
Adatvédelmi felelős beosztása: Ügyvezető
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági Társaság.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az Adatszolgáltató felel.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja ki.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az Adatszolgáltató az adatok megadásával vállalja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azok tartalmáért felelősséggel tartozik.
16 éven aluli Adatszolgáltató csak és kizárólag törvényes képviselője (szülő, gondviselő) engedélyével szolgáltathat adatot.
Az adatkezelés célja elsősorban az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.
Az adatkezelés célja a fentiek alapján:
• Adatszolgáltatóval való kapcsolattartás;
• Adatszolgáltató külön hozzájárulása esetén hírlevél küldése email formájában.

KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő kizárólag az Adatszolgáltatók által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:
∙ vezetéknév,
∙ keresztnév,
∙ e-mail cím,
∙ életkor,
∙ lakhely,
∙ foglalkozás,
∙ végzettség,
∙ telefonszám

ADATKEZELÉSI ESETEK LEÍRÁSA

Szolgáltatás igénybevétele során kezelt adatok
• Kötelezően megadandó adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, egészségügyi állapot, számlázási cím 
• Opcionálisan megadandó adatok köre: lakhely, életkor, végzettség

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

• Foglalkozások (csoportos és egyéni jógafoglalkozás, tanfolyamok, workshopok, táborok) lebonyolítása, szervezése, számlázása.
• Hírlevélre való feliratkozás.
• Online regisztráció. (az online regisztráció esetében az azt szolgáltató Adatvédelmi tájékoztató az online rendszerben megtalálható)

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

A Társaság az adatokat keletkezésük módjának megfelelően a következő szerint tárolja:
a) azokat az adatokat, amelyeket írásbeli nyilatkozat alapján kezel, a fentebb meghatározott időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában tárolja;
b) azokat az adatokat, amelyek elektronikus nyilatkozatok alapján, illetve a szolgáltatás igénybevétele során keletkeztek, elektronikus formában tárolja a lentebb meghatározott időtartam alatt.
Hírlevél szolgáltató: https://mailchimp.com
Honlap tárhely szolgáltató: https://www.webonic.hu
név: Webonic Kft.
cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
e-mail: support@webonic.hu
tel: +36 22 787 674

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS

Weboldalunkon Cookie-kat (sütik) használunk: melyek információt gyűjtenek a weboldal látogatóiról és annak eszközéről. Ezek szükségesek az optimális böngészéshez, a weboldal könnyebb használatához (jelszavak, beállítások megjegyzése stb.). Egyéb kényelmi szolgáltatások használatának feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k (sütik) használatát. Lehetőség van, ezeket a cookie-kat (sütiket) a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, hogy honlapunk nem minden szolgáltatását tudja majd használni.
Harmadik féltől kapott cookie-k (sütik):
– A Google Analyitics statisztikai célt szolgál, mely által a Felhasználó információkhoz jut a látogatók böngészési szokásairól, ezáltal javítani tudjuk a használhatóságot. Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
– A Google Adwords marketing célokat szolgál, mely által a Felhasználó kereső szavakat használatával könnyebben talál az Adatkezelő weboldalára. Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
– Facebook.com. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat (sütiket) hagyhat a számítógépén, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Facebook remarketing kód segítségével az Adatkezelő információkat gyűjt a Felhasználók weboldal látogatási szokásairól. Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
A cookie-kat (sütiket) a Felhasználó bármikor letilthatja, de ezek használatával élvezhetőbb a weboldal látogatása. A cookie-k (sütik) törlése bármikor lehetséges a weboldal beállítások menüpontjában.

A SZEMÉLYES ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETT JOGAI A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A személyes adatkezelésben érintett (Adatszolgáltató) a Társaságtól a fent megjelölt elérhetőségen az alábbiakat kérheti, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak:
• hozzáférést a személyes adatokhoz;
• helyesbítést a tárolt személyes adatokon;
• a személyes adatok törlését;
• a személyes adatok kezelésének korlátozását;
• tiltakozást a személyes adatok kezelése ellen;
• a személyes adatok kikérését és továbbítását egy másik adatkezelőhöz (adathordozhatósághoz való jog)
• amennyiben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulásban nyilatkozott, úgy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja;
• amennyiben azon személyes adatok törlését kéri Adatszolgáltató, mely a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, úgy az Adatkezelőnek jogában áll a további szolgáltatást megtagadni.

A fenti kérésekre a Társaságnak 30 napon belül az érintett felé visszajelzést kell adni a kérés teljesítéséről vagy annak elutasításáról (ez esetben indoklással együtt).
Amennyiben az érintett nem ért egyet a Társaság válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére, az alábbiak szerint:
– panasszal lehet fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint
– jogsértés esetén az illetékes bírósághoz.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az érintetteket a honlapon való közzététel útján értesíti és egyben felhívja a figyelmet a változásokra.

Dunaharaszti, 2018. május 24.