A számtalan sok szám között akad egy kitüntetett az indiai hagyományban, amely időről-időre visszaköszön, a filozófia és gyakorlat terén. Mintha ez a szám a mindenség egyetemes arányszáma volna, de legalábbis az ember életében mérvadó mennyiségi egység. Ennek a nyugati világ által gyakorlatilag nem ismert számnak sok meglepő előfordulása az indiai szent hagyomány ismerete nélkül is elgondolkodtató. A 108 a mikro- mezo- és makrokozmosz közös rendszáma is, mindhármat ezer (vagy száznyolc?) szállal szövi át.

MIKROKOZMIKUS

A kisebbtől indulva elsőként vizsgáljuk az emberi szervezetet! A jóga szerint a test/tudat komplexum felépítésében perdöntő szerepet játszanak a csakrák, az energiavonalak sűrűsödési pontjai. A gerincoszlop egyre magasabb szintjein elhelyezkedő hét csakra közt a szívcsakra a legfontosabb, amelyből százegy csatorna indul ki. A csakrák és a csatornák összege 108, s a koronacsakrába vezető susumna-vezeték az önmegvalósítást elérő lélek tudatemelkedésének útja. A testben 108 marma, vagyis létfontosságú szerv, illetve a finomtestben ennyi érzékeny pont létezik. A tudat ezeken az érzékeny pontokon keresztül kerül összeköttetésbe a hús-vér testtel, s úgy tartják, ha 108 imát vagy mantrát elmond az ember, az valóságos védőpáncélként óvja egész szervezetét, annak minden gyönge, vagy érzékeny pontjával egyetemben. Más források szerint a szívből kiindulóan 108 energiasugár ragyogja be az emberi szervezetet, amiken keresztül áramolnak a 108-szor elmondott mantrák.

A tantra misztikája szerint az ember naponta 21 600 lélegzetet vesz, 10 800-at nappal, ugyanennyit éjszaka. A nappali lélegzetek a Nap befolyása alatt állnak, az estéliek a Hold uralma alatt. Az embernek minden lélegzetvételével Istent kellene dicsőítenie, de mivel nem mondhat mind a 10 800 nappali lélegzetére egy-egy imát vagy mantrát, legalább századannyi (108) mantrát mondjon el. Ha meditációja során legalább száznyolcszor elismétli Isten neveit, elmélkedése százszoros termékenységű lesz.

A meditatív légzésről, a pránájámáról mondják, hogy amennyiben sikerül annyira nyugodt állapotba kerülni, hogy az ember naponta csak 108-szor (!) vegyen lélegzetet, akkor hamarosan megvilágosodik. Az átlagos légzésszám percenként kb. 16. Mások hozzáteszik, Siva 108 féle ászanát hagyományozott az emberekre, és ugyanennyi féle meditáció létezik.

S ha ennyi a meditáció, bizony az ember vágyainak, hazugságainak és tudatlanságainak a száma is száznyolc, éppúgy, mint a nagy lelkek jó tulajdonságainak száma. Az érzések számát is 108-ra teszik, melyek közül 36 a múlttal, 36 a jelennel és 36 a jövővel kapcsolatos. Fejlődése során az emberi lélek is 108 stádiumon megy keresztül.

Másutt az ember 54 jó és 54 rossz tulajdonságáról beszélnek, amit a mitikus tejóceán kiköpülése kapcsán is említenek. Az idők kezdetén a mindenség kincseit – köztük a halhatatlanság italát is – rejtő tejóceán, a tejút kiköpülésére a félistenek kénytelenek voltak szövetséget kötni a démonokkal, mert egyedül egyikük sem boldogult volna a heroikus feladattal. A kozmikus őskígyót tettk meg kötélnek, amelybe fejtől a démonok, farkától a félistenek fogództak, s közösen sikerrel vitték véghez a feladatot. A történet szimbolikusan az ember jó és rossz tulajdonságainak (54 +54 = 108) szövetségét jelenti a lelki fejlődés, a szívbéli nektár elnyerése érdekében. Ez a mitikus magyarázat át is vezet a mezokozmoszba.

folyt.köv.

(forrás: kagylokurt.hu)